Charakterystyka Przedsiębiorstwa Sprzęt Bud
Firma Sprzęt Bud S.Klyszcz Spółka Jawna w momencie zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Pilchowicach przez właściciela Stefana Klyszcz nosiła nazwę Usługi Sprzętem Ciężkim Budowlanym Stefan Klyszcz. Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano w dniu 1991.11.02.pod numerem 401/91.
Jako przedmiot działalności określono następujące usługi:
- usługi wykonywane ciężkim sprzętem budowlanym w zakresie prac załadunkowych,
- wykonywanie wykopów,
- niwelacja terenów, dróg,
- naprawa sprzętu budowlanego,
- handel opałem.
Początkowo firma Sprzęt Bud była przedsiębiorstwem jednoosobowym i usługi sprzętem ciężkim świadczył właściciel, czyli Stefan Klyszcz operator sprzętu z odpowiednimi uprawnieniami. Pierwsze zlecenia nowo powstała firma otrzymała od okolicznych kopalń. Było to wybieranie osadników mułowych wykonywane na podstawie umowy.
Konkurencja na początku lat dziewiedziesiątych była bardzo mała, ale robót również było niewiele. Główne zlecenia były to prace na kopalniach przy załadunku węgla, wybieraniu osadników mułowych.
Bardzo ważnym elementem każdego przedsiębiorstwa są zatrudnieni w nim pracownicy. Z biegiem lat firma rozwijała się. W roku 1994, kiedy po licznych problemach finansowych związanych z postępowaniem układowym na kopalniach, nastąpił dobry okres dla firmy Sprzęt Bud. Zakupiono specjalistyczny sprzęt i zatrudniono nowych, doświadczonych pracowników i rozszerzono rodzaj wykonywanych usług i robót ziemnych. W dalszym ciągu współpracowano z kopalniami, ale zawarto również nowe umowy. Były to umowy sezonowe, wykonywane przede wszystkim w okresie od wczesnej wiosny, praktycznie do końca roku, ale zdarzało się też pracować zimą. Zakupione koparki były już maszynami nowoczesnymi. Sprowadzone z Niemiec koparki gąsienicowe i kołowe takie jak: Atlas, Zeppelin, Fuchs, Eder, były o wiele bardziej mobilne, szybsze, bardziej precyzyjne. Po okresie stagnacji firma zaczęła działać bardzo prężnie i szybko się rozwijać. Zatrudniono wykwalifikowanych, z dużym doświadczeniem pracowników i firma zaczęła specjalizować się w pracach typu: melioracja, budowa kanalizacji, budowa wałów przeciwpowodziowych, budowa dróg, budowa oczyszczalni i śmietnisk. Wykonuje się także usługi dla odbiorców indywidualnych: wykopy pod fundamenty, skarpowanie, kopanie stawów i sadzawek, wykonanie prac przygotowawczych pod chodniki i drogi dojazdowe do posesji. Dysponuje maszynami, przeznaczonymi do prac, które aktualnie wykonuje. W związku z wejściem do Unii Europejskiej i przyznanymi dotacjami na budowę dróg, kanalizacji, oczyszczalni, firma ma dużo zleceń. Większość robót wykonuje jako podwykonawca, rzadko bierze bezpośrednio udział w przetargach. Firma jest zbyt mała, aby konkurować z takimi potentatami jak: Budimex, Dromex, Skanska itp. Współpraca z wyżej wymienionymi firmami pozwala w dalszym ciągu na rozwój, nowe doświadczenia. Firma posiada nowoczesną halę warsztatową, gdzie naprawiany jest sprzęt, oraz obszerny plac manewrowy i składowy. Z dniem 01.07.2008 dokonano zmiany osobowości prawnej przedsiębiorstwa. Firma Sprzęt Bud przekształciła się w Spółkę Jawną. Dokonano odpowiedniego wpisu do KRS w Gliwicach.
Do otoczenia wewnętrznego przedsiębiorstwa należą:
Właściciele: Stefan, Danuta i Dawid Klyszcz.
Pracownicy, oraz członkowie ich rodzin. Pracownicy są operatorami ciężkiego sprzętu budowlanego lub mechanikami. W celu podnoszenia kwalifikacji, oraz zdobycia uprawnień do obsługi urządzeń innego typu, zakład kieruje pracowników na kursy, które odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Dokształcania Zawodowego w Jastrzębiu.
Do otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa należą nabywcy jego usług, jak również dostawcy towarów i usług. Do otoczenia zewnętrznego należy również Bank Śląski w Rybniku, Urząd Miasta w Rybniku, Urząd Skarbowy w Rybniku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.
Otoczeniem zewnętrznym jest również lokalna społeczność, dla której Sprzęt Bud wykonuje usługi, takie jak kopanie fundamentów pod domy, kopanie sadzawek, zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków. Do otoczenia zewnętrznego firmy należy również jego najbliższa konkurencja. W związku z dotacjami z Unii Europejskiej w Rybniku i okolicach powstaje bardzo dużo nowych obiektów, takich jak: supermarkety, drogi, kanalizacje. Prac jest bardzo dużo, ale w związku z tym, że przetargi na te prace ogłaszane są w Internecie i dziennikach ogólnopolskich, błędem byłoby traktować jako konkurencję tylko tę z najbliższego sąsiedztwa. W Rybniku i okolicach pracują firmy z całej Polski. Czyli konkurencja jest ogólnopolska. Jako otoczenie zewnętrzne wymienić należy firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracuje firma Sprzęt Bud. Jest to PZU S.A, Amplico life, oraz Commerccial Union.
- usługi wykonywane ciężkim sprzętem
  budowlanym w zakresie prac załadunkowych
- wykonywanie wykopów
- niwelacja terenów, dróg
- naprawa sprzętu budowlanego
- przyłącza do kanalizacji
- sprzedaż części do koparek
  (części nowe i używane)
Sprzęt Bud
S.Klyszcz Spółka Jawna
ul. Milenijna 57
44-207 Rybnik

tel./fax 32 235 98 14
gsm 601 524 761
gsm 510 233 622